Logo Splendid Care
Splendid Care BV
Transistorstraat 18
1322 CE Almere
  036 53 68337
  info@splendidcare.nl

Splendid Care
Klacht melden

Werkgebied Zorg aanvragen Voorwaarden
Over ons Vacatures Contact

Splendid Care
Klacht melden

Worden uw persoonsgegevens veilig verzonden?
Ziet u een slotje en https:// in de adresbalk voor www.splendidcare.nl, dan is de overdracht van uw persoonsgegevens beveiligd




Klachtenformulier 3.1


Ik ben


Voornaam/ achternaam


eMail-adres


Telefoon



Afdeling


Toespitsing


Extra ruimte voor toelichting op bovenstaande



Probeer het kort, zakelijk en duidelijk te houden

Probeer het kort, zakelijk en duidelijk te houden


Is de klacht/ het idee met de/ een medewerker besproken?



Was er een maatregel getroffen? (indien van toepassing)


EVV’er

Naam + voorletter(s)




  

Afkortingen op deze pagina