Logo Splendid Care

Welkom bij Splendid Care
Zorgprofessionals

Wij werken momenteel aan een nieuwe website.
U vindt al onze vertrouwde informatie zolang hier.

Menu

Home Over ons Zorgaanbod Zorg aanvragen Vacatures Contact
Kwaliteit Duidelijkheid Missie Visie Voorwaarden en kwaliteit Servicekwaliteit Persoonlijke verzorging Verpleging en verzorging Begeleiding en ondersteuning Huishoudelijke hulp


Coronavirus

17 mrt. 2020 | Gevolgen van het COVID-19 virus

Almere, 17 mrt. 2020
Geachte lezer,
Middels dit schrijven willen wij onze cliënten op de hoogte brengen van de gevolgen van het COVID-19 virus.


Vanuit de Rijksoverheid en de GGD hebben wij enkele instructies gekregen waar wij ons aan moeten houden. Hierdoor zal het een en ander kunnen wijzigen in de dienstverlening aan u als cliënt.

Bent u cliënt van Splendid Care en krijgt u Verzorging & Verpleging?

Dan gelden de volgende wijzigingen voor u:

1. Wij zullen de zorg zoveel mogelijk op de afgesproken tijden bieden. Mocht het zo zijn dat wij te maken krijgen met (potentiele) besmettingen onder onze cliënten, dan zullen wij de wijk routes moeten splitsen. Dit geldt uiteraard ook voor de situatie waarbij er sprake is van een (potentiele) besmetting onder onze medewerkers.

2. Hierdoor kan het zo zijn dat wij voorlopig niet meer op de afgesproken tijden de zorg kunnen bieden. Afwijkingen worden zoveel mogelijk telefonisch gemeld door onze Wijk Coördinatoren.

3. Indien er cliënten zijn die heftig hoesten (geen potentiele COVID-19 besmettingen) dan zullen onze medewerkers een mondkapje dragen ter preventie.

4. Mocht het zo zijn dat onze Verzorgenden of Verpleegkundigen het vermoeden hebben dat u voldoet aan de symptomen voor COVID-19, dan zullen onze medewerkers hier terstond melding van maken en, indien nodig, maatregelen nemen.

5. Mocht bij u het COVID-19 virus verdenking zijn dan zullen wij, in overleg met de betreffende instanties, de zorg door blijven leveren ware het dan volgens de daarvoor geldende protocollen.

Bent u cliënt van Splendid Care en krijgt u Huishoudelijke Hulp?

Dan gelden de volgende wijzigingen voor u:

1. Uw Huishoudelijke Hulp (HH) komt zoals afgesproken bij u langs. Echter zal de HH zich beperken tot de noodzakelijke Huishoudelijke taken waarbij rekening wordt gehouden met de hygiëne in uw woning.

2. U wordt verzocht om minimaal 2 meter afstand te houden van uw HH. Bijvoorbeeld: als uw HH bezig is in de keuken dan kunt u in de woonkamer wachten.

3. Het gebruikelijke kopje koffie met uw HH is in elk geval tot 6 april niet toegestaan.

4. Mocht u gezondheidsklachten hebben zoals hoesten, koorts of klachten aan uw luchtwegen dan willen wij daar z.s.m. van op de hoogte worden gesteld. U dient daarvan bij de betreffende instanties melding van te doen en wij zullen genoodzaakt zijn de HH (tijdelijk) stop te zetten om niet alleen de medewerker maar vooral de andere kwetsbare cliënten te beschermen.

5. Het kan ook zo zijn dat uw HH verkoudheidsklachten heeft. In dat geval zullen wij uw HH niet inzetten en zullen wij het zorgmoment over moeten slaan.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van het bovenstaande:

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande kunt u:

1. Als cliënt of mantelzorger voor de Verzorging en Verpleging contact opnemen met uw Wijk Coördinator:

U kunt bellen met 036-5367338, u wordt dan doorverbonden met de betreffende Wijk Coördinator.

2. Als cliënt of mantelzorger voor de Huishoudelijke Verzorging bellen met kantoor op 036-5368337

28 feb. 2020 | Korte nieuwsbrief

Almere, 28 feb. 2020
Dit is een korte nieuwsbrief over het Coronavirus.

Wij versturen dit omdat er al een paar vragen bij ons binnen zijn gekomen over het virus en hoe wij hier mee omgaan. Wij willen jullie door middel van deze nieuwsbrief op de hoogte stellen van de gang van zaken.

Aandachtspunten
Let op handhygiëne, was je handen goed met water en zeep. En gebruik daarna nog handalcohol.

Let er ook op dat je niet te vaak met je handen je gezicht aanraakt.

Als je moet niezen, doe dat dan in je elleboog.

Hoe gaan we verder?
Wij houden de berichtgeving van het RIVM en de overheid in de gaten.
Zodra zij meer nieuws naar buiten brengen zullen wij jullie hiervan op de hoogte brengen.
Vanavond tussen 20:35 en 21:25 uur is er een extra NOS-uitzending over het Corona-virus op NPO1.

Links:
NOS-uitzending
Coronavirus: Feiten en fabels
Rijksoverheid Coronavirus covid 19
GGD GGD Gooi en Vechtstreek
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Voorwoord

Voor iedereen kan er een moment komen dat het niet lukt om helemaal voor u zelf te zorgen.
Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld ziekte, ouderdom, een lichamelijke of meervoudige handicap. Om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen is soms extra hulp en ondersteuning nodig. Dit kan tijdelijk of langdurig zijn. Splendid Care biedt u graag zorg op maat aan in Almere, Hilversum/Kortenhoef e.o. en Gooi en Vechtstreek.

Splendid Care onderscheidt zich door persoonlijke aandacht voor de cliënt en zijn/haar familie en de goede samenwerking met de betrokken specialisten. Wij verlenen Huishoudelijke hulp, Persoonlijke Verzorging, reguliere en gespecialiseerde Verpleging en Begeleiding.

De kwaliteit van de zorg staat voorop. Daarom werkt Splendid Care uitsluitend met gekwalificeerde, betrouwbare en gemotiveerde medewerkers. Wij werken op basis van ZVW, WLZ, en WMO, maar leveren ook diensten aan particulieren.

Kwaliteit
Er werken dagelijks ruim 150 zorgprofessionals naar volle tevredenheid bij onze klanten. Bij Splendid Care vinden we kwaliteit van zorg erg belangrijk. We stellen hoge eisen aan onszelf en werken voortdurend aan verbetering van onze zorg- en dienstverlening.

Duidelijkheid
Wij garanderen een open en directe communicatie en het actief bouwen aan wederzijds vertrouwen. U wordt duidelijk geïnformeerd wat wij wel kunnen en niet kunnen.

Over ons

Missie
Splendid Care streeft er naar om de beste zorgverlening te bieden aan burgers in de regio Almere, Gooi en Vechtstreek en Hilversum/Kortenhoef en omgeving.

Ze onderscheid zich door een innovatief zorgaanbod dat aansluit bij de diversiteit in behoeften van haar cliëntenbestand.

Uw zorgvraag staat bij ons centraal
Splendid Care wil ervoor zorgen dat cliënten met verschillende achtergronden zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen door uitstekende dienstverlening en zorg. De zorgvraag van de cliënt staat bij Splendid Care centraal. Wij vullen die zorgvraag zodanig in dat de cliënt zoveel mogelijk zijn eigen leven kan leiden.

Visie
Splendid Care streeft naar uitstekende dienstverlening en zorg te leveren aan cliënten van verschillende achtergronden. Hierbij staan zelfbepaling, holistische mensvisie en kwaliteit centraal.

Zelfbepaling
Cliënten die zorg afnemen bij Splendid Care bepalen zelf welke zorg zij nodig hebben. Daarin zijn zij volkomen vrij en onafhankelijk.

Holistische mensvisie
De mens is een ondeelbaar geheel van somatisch, psychisch en sociaal functioneren. Het zorgaanbod, de zorgverlening en de benadering van de hulp vragende zal zowel aan het lichamelijk, het geestelijk als het sociaal functioneren van de cliënt recht doen. Er is aandacht voor de omgeving van mantelzorg en andere hulpverleners.

Voorwaarden en kwaliteit
Productkwaliteit
De medewerkers van Splendid Care creëren samen met de cliënt de kwaliteit van de dienstverlening. Wij selecteren medewerkers met eigenheid, kwaliteit en die aandacht voor diversiteit hoog in het vaandel hebben staan. Wij investeren in opleiding van kennis en vaardigheden en willen medewerkers ontwikkelingskansen bieden.

Servicekwaliteit
De cliënt krijgt een vast team van medewerkers die de zorg verlenen waardoor wij continuïteit en maatwerk garanderen.

Ontwikkeling
Splendid Care stimuleert de behoefte zowel bij cliënten als medewerkers om te komen tot een steeds eigentijdse definitie van zorg en het continu verbeteren.

De kern kwaliteiten van de organisatie zijn die aspecten waar we goed in zijn. Het benoemen van de kern kwaliteiten draagt bij aan de bewustwording over ons onderscheidend vermogen en brengt daarmee scherpte aan hoe wij onze doelen het beste kunnen bereiken.

Toegewijde aandacht
Flexibel
Verantwoordelijkheid

Deze drie kernkwaliteiten zijn door de hele organisatie aanwezig. Onze zorg professionals hebben respectvolle aandacht voor onze cliënten en zijn daarom bereid meer te doen dan van ze wordt verwacht. Dat maakt ook dat zowel de organisatie als de zorg professionals flexibel kunnen en willen inspelen op de zorgvragen van onze cliënten.

8
Cliënttevredenheidsonderzoek
Wij hebben recentelijk (2016) een cliënt tevredenheidsonderzoek gedaan en kregen als organisatie een 8 als rapportcijfer en onze zorg-professionals ook een 8.

Splendid Care is constant bezig om de kwaliteit te verbeteren

Zorgaanbod

Wij bieden zorg aan huis in de volgende regio's:
Almere
Naarden-Bussum
Hilversum/ Kortenhoef
en omgeving

Bent u hulpbehoevend (lichamelijk, verstandelijk of psychisch) of bent u ouder, verzorger of familielid van iemand die deze zorg nodig heeft?
Wij adviseren u graag vrijblijvend over uw zorgvraag tijdens een persoonlijk gesprek. Bekijk ons aanbod hieronder:

Persoonlijke verzorging
Door ziekte, ouderdom, een lichamelijke of meervoudige handicap kunt u (tijdelijk) hulp thuis nodig hebben voor persoonlijke verzorging. Onze verzorging richt zich op het vergroten van uw zelfredzaamheid en op overnemen van uw dagelijkse persoonlijke verzorging waar u dit zelf niet meer kunt.

Bij persoonlijke en verzorging is er sprake van zorg aan de cliënt bij het wassen, aankleden, beweging en houding (waaronder in/uit bed gaan), eten en drinken, toiletgang, controle van lichaamsfuncties, hulp bij beperkingen op het vlak van zelfverzorging van haren, sieraden omdoen, zich opmaken, scheren, mond- en gebitsverzorging, hand- en voetverzorging, aanbrengen en uitdoen van prothesen, hoortoestel aan of uitzetten, bril poetsen en opzetten, medicijnen klaarzetten (met uitzonderingen van het vullen van de weekdozen) en toedienen.

Wij geven ook advies, instructie en voorlichting die in directe relatie staan met de persoonlijke verzorging, zoals hulp bij medicijngebruik of stimulering bij het deels zelf uitvoeren van activiteiten. Informele verzorgers van de cliënt kunnen ook advies krijgen als ze dat willen.

Verpleging en verzorging
Wat is verzorging?
Een verzorgende van Splendid Care helpt u bij bijvoorbeeld wassen, aankleden, steunkousen aantrekken, eten, drinken, toiletgang, scheren en uw bril opzetten. De verzorgende neemt gedeeltelijk uw activiteiten over op het gebied van uw persoonlijke verzorging. Onze verzorging richt zich op het vergroten van uw zelfredzaamheid en op het overnemen van uw dagelijkse persoonlijke verzorging waar u dit zelf niet meer kunt.

Wat is verpleging?
Bij verpleging gaat het om het herkennen en analyseren van gezondheidsproblemen en het uitvoeren van daarmee samenhangende verpleegtechnische handelingen. Ook het oefenen van handelingen aan/met de cliënt en het verlenen van palliatieve zorg vallen onder verpleging.

Ook kunnen zij u helpen met verpleegkundige handelingen, zoals uw wonden verzorgen, medicijnen toedienen en alle andere mogelijke verpleegkundige handelingen bij u thuis verrichten. Vanzelfsprekend zorgen zij voor goede begeleiding en instructie. Bij ziekte of handicap helpen onze medewerkers u bij het omgaan hiermee. Daarbij verliezen zij de zelfredzaamheid niet uit het oog, die staat bij Splendid Care centraal!

De verpleging en verzorging vindt uiteraard niet alleen overdag plaats, want ook 's avonds kunt u gebruikmaken van onze zorg als u bijvoorbeeld niet alleen naar bed kunt gaan, hulp nodig heeft bij het naar het toilet gaan, een wond heeft die verzorgd moet worden of hulp nodig heeft bij het opstaan, ook als u vroeg van huis moet.

U kunt verpleging en verzorging ontvangen van één keer per week tot een paar keer per dag tot zelfs 24 uur. Alles is afhankelijk van de indicatie en/of uw wensen. Mocht de indicatie niet toereikend zijn, dan kunt u altijd particuliere hulp bijkopen.

Begeleiding en ondersteuning
Ondersteunende begeleiding
Ondersteunende Begeleiding is gericht op mensen die te maken hebben met verlies van zelfredzaamheid, regieverlies en sociaal isolement. Zij zijn niet meer in staat zelf hun dagelijks leven te overzien. Onze begeleiding is erop gericht de cliënt te leren accepteren hoe nu om te gaan met de persoonlijke leef- en gezondheidssituatie om deel te kunnen blijven uitmaken van de samenleving en ter voorkoming van een sociaal isolement.

Wij bieden ook praktische ondersteuning, zoals het helpen bij het plannen van de dagelijkse / wekelijkse bezigheden zoals zaken regelen, toezicht houden, helpen de dag in te vullen en om beter de regie te kunnen voeren over het eigen leven. Maar ook dagverzorging of dagbesteding of hulp bij het leren zorgen voor het eigen huishouden. Bij het ondersteunen van het behoud van vaardigheden wordt vooral gekeken naar wat iemand nog wel kan in plaats van wat iemand niet meer kan. De ondersteunende begeleiding kan zich ook richten op mantelzorgers, familie en/of vrienden, zodat hun inzet niet tot overbelasting leidt.

Activerende begeleiding
Anders dan bij Ondersteunde Begeleiding is activerende begeleiding gericht op het accepteren van een aandoening. Deze begeleiding is meestal van kortdurende aard en erop gericht om vaardigheden of gedrag te veranderen en/of te verbeteren, zodat de cliënt leert om te gaan met ziekte, aandoening of stoornis en meer uit het leven kan halen dan wat hij/zij had voorzien. Bij activerende begeleiding kunt u denken aan: gesprekken, trainingen en oefeningen om gedrag en sociale vaardigheden te veranderen c.q. te verbeteren.

Het doel van de begeleiding is om zelfstandigheid te bevorderen en handvatten te bieden in het dagelijks leven. Daarbij kunt u denken aan:
Opbouwen van dag structuur, stimuleren van regelmaat
Zelfvertrouwen vergroten, vaardigheden oefenen
Doelen opstellen om zelfstandigheid te verbeteren
Ondersteunen van activiteiten in het dagelijks leven
Begeleiding in het onderhouden van sociale contacten
Maatschappelijke participatie
Dagbesteding
Hulp bij de administratie, post en financiën

Niet alleen voor volwassenen en ouderen maar ook voor mensen met bijvoorbeeld een psychiatrische of psychogeriatrische aandoening en bij respijtzorg.

Huishoudelijke hulp
Het huishoudelijke werk kan u soms te veel worden. Onze medewerksters helpen u dan graag. Zij houden uw huishouden draaiende op uw manier. U geeft aan wat u zelf nodig vindt. Wij passen ons natuurlijk aan uw wensen aan.

Een huishouden komt neer op heel veel taken die bijna iedere dag terugkomen. Als degene die dit voor het grootste deel doet tijdelijk of blijvend wegvalt, kan dat vervelend zijn. Niet altijd zijn er familieleden, buren of vrienden die kunnen inspringen.

Dan is Splendid Care vertrouwd dichtbij. Onze medewerkers kunnen voor u het huishouden laten doorgaan zoals u dat gewend bent.

Dit kan voor een korte periode zijn, omdat u revalideert na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, maar het kan ook voor een langere periode zijn, omdat sommige delen van het huishouden voor u te zwaar zijn geworden.

Splendid Care helpt onder meer met:
Wassen
Opruimen
Schoonmaken
Stofzuigen
Bedden verschonen

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, wilt u zich aanmelden, of heeft u hulp of assistentie nodig bij het aanvragen, dan kunt u contact opnemen met de cliënten-administratie op nummer
036 - 536 83 37

of via
ca@splendidcare.nl

Zorg aanvragen

Wilt u direct zorg aanvragen, heeft u naar aanleiding van deze website vragen of wenst u vrijblijvend advies ten aanzien van uw zorgvragen?

Dan kunt u bellen met
036 - 536 83 37


Vacatures

De volgende vacatures staan open om op te solliciteren.
(Momenteel niet actief)
Thuishulp
Verzorgende IG
Verpleegkundigen


Contact

Splendid Care BV
Televisieweg 2A
1322 AC Almere

036 53 68337

info@splendidcare.nl

Google Maps