Verpleging & Verzorging

Een verzorgende van Splendid Care helpt u bij bijvoorbeeld wassen, aankleden, steunkousen aantrekken, eten, drinken, toiletgang, scheren en uw bril opzetten. De verzorgende neemt gedeeltelijk uw activiteiten over op het gebied van uw persoonlijke verzorging.
Onze verzorging richt zich op het vergroten van uw zelfredzaamheid en op het overnemen van uw dagelijkse persoonlijke verzorging waar u dit zelf niet meer kunt.

Bij verpleging gaat het om het herkennen en analyseren van gezondheidsproblemen en het uitvoeren van daarmee samenhangende verpleegtechnische handelingen. Ook het oefenen van handelingen aan/met de cliënt en het verlenen van palliatieve zorg vallen onder verpleging.

Ook kunnen zij u helpen met verpleegkundige handelingen, zoals uw wonden verzorgen, medicijnen toedienen en alle andere mogelijke verpleegkundige handelingen bij u thuis verrichten. Vanzelfsprekend zorgen zij voor goede begeleiding en instructie. Bij ziekte of handicap helpen onze medewerkers u bij het omgaan hiermee. Daarbij verliezen zij de zelfredzaamheid niet uit het oog, die staat bij Splendid Care centraal!

De verpleging en verzorging vindt uiteraard niet alleen overdag plaats, want ook 's avonds kunt u gebruikmaken van onze zorg als u bijvoorbeeld niet alleen naar bed kunt gaan, hulp nodig heeft bij het naar het toilet gaan, een wond heeft die verzorgd moet worden of hulp nodig heeft bij het opstaan, ook als u vroeg van huis moet.

U kunt verpleging en verzorging ontvangen van één keer per week tot een paar keer per dag tot zelfs 24 uur. Alles is afhankelijk van de indicatie en/of uw wensen. Mocht de indicatie niet toereikend zijn, dan kunt u altijd particuliere hulp bijkopen.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, wilt u zich aanmelden, of heeft u hulp of assistentie nodig bij het aanvragen dan kunt u contact opnemen met de cliënten administratie op nummer
036 - 536 83 37 of via ca@splendidcare.nl.

Portal