Missie

Splendid Care streeft er naar om de beste zorgverlening te bieden aan burgers in de regio Almere, Gooi en Vechtstreek en Hilversum/Kortenhoef en omgeving.

Ze onderscheid zich door een innovatief zorgaanbod dat aansluit bij de diversiteit in behoeften van haar cliëntenbestand.


Uw zorgvraag staat bij ons centraal

Splendid Care wil ervoor zorgen dat cliënten met verschillende achtergronden zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen door uitstekende dienstverlening en zorg. De zorgvraag van de cliënt staat bij Splendid Care centraal. Wij vullen die zorgvraag zodanig in dat de cliënt zoveel mogelijk zijn eigen leven kan leiden.

Visie

Splendid Care streeft naar uitstekende dienstverlening en zorg te leveren aan cliënten van verschillende achtergronden. Hierbij staan zelfbepaling, holistische mensvisie en kwaliteit centraal.


Zelfbepaling
Cliënten die zorg afnemen bij Splendid Care bepalen zelf welke zorg zij nodig hebben. Daarin zijn zij volkomen vrij en onafhankelijk.


Holistische mensvisie
De mens is een ondeelbaar geheel van somatisch, psychisch en sociaal functioneren. Het zorgaanbod, de zorgverlening en de benadering van de hulp vragende zal zowel aan het lichamelijk, het geestelijk als het sociaal functioneren van de cliënt recht doen. Er is aandacht voor de omgeving van mantelzorg en andere hulpverleners.


Portal